AKTUALNOŚCI

Zebranie sołeckie 2016

IMG 2318Dnia 23.09.16 o godzinie 18:30 w budynku Zespołu Szkół w Grzymałkowie odbyło się zebranie, którego głownym celem było rozdzielenie pieniędzy z funduszu sołeckiego. Na spotkaniu zjawili się radny powiatu kieleckiego Stefan Pacak, wójt gminy Mniów Mariusz Adamczyk, przewodniczący Rady Gminy Jacek Szmit, nasz radny Łukasz Jastrzębski, sołtys Robert Woźniak oraz mieszkańcy naszej miejscowości. Fundusz dla Grzymałkowa wynosił w tym roku 21 583,34 zł. Jednogłośnie przegłosowaliśmy następujące inwestycje:

1. Projekt oświetlenia ul. Górnej - 5000 zł
2. Projekt oświetlenia ul. Spacerowej - 3500 zł
3. Dofinansowanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzymałkowie - 3000 zł
4. Zakup kruszywa i prace koparki na terenie sołectwa - 9283,34 zł
5. Zakup lustra drogowego na ul. Górną - 800 zł

Podczas dyskusji podjęty został temat działki gminnej znajdującej się za starym kościołem. Najbliższe plany to niwelacja terenu i utworzenie parkingu utwardzonego kruszywem. Mieszkańcy poruszyli również problem odwodnienia przy drogach powiatowych. Obecnie trwają prace mające na celu poprawę drożności rowów. Pan Wójt wypowiedział się także w sprawie przystanku autobusowego. Niebawem nowa wiata przystankowa ma stanąć w starym miejscu, a w przyszłości planowana jest budowa zatoczek autobusowych. Czekamy na uporządkowanie terenu wokół starego kościoła, zostały już wysłane pisma do konserwatora zabytków. Mamy dobre informacje na temat drogi powiatowej 0469T (ul. Kościelna). Odcinek od Glinianego Lasu aż do Pępic zostanie zgłoszony do projektu tzw. schetynówki. Jeśli projekt zostałby przyjętym znacza to budowę nowej nawierzchni na ul. Kościelnej i chodnika w stronę cmentarza.