Parafia p.w. Przemienienia Pańskiego w Grzymałkowie

 

HISTORIA PRAFII GRZYMAŁKÓW I JEJ KOŚCIOŁÓW

Wieś Grzymałków to dawne posiadłości rodziny Kazanowskich wśród gór i lasów. W 1631r. w swoich dobrach rodzina Kazanowskich na jednym z czterech pagórków miała ubogi Boży domek pod wezwaniem św. Michała Archanioła.

Ksiądz Stanisław Laskowski pisze: „Bóg błogosławił, bo chociaż kościołek słaby, przetrwał wszystkie burze czasu, aż przygnieciony późną starocią i nawiedzony cyklonem w 1849r. o godzinie 8:00 rano – runął.”

Zniszczenie było wielkie: cała nawa i wszystko cokolwiek było w nawie Kościoła – ołtarze, obrazy, światło, ławki – było ruiną. Jedynie ocalało kamienne prezbiterium. Długo musiał czekać ksiądz Filip Łukawski, zanim stanął nowy Kościół. Śmierć kapłana, która przyszła 25.04.1854 roku, zakończyła jego pragnienie i nie doczekał nawet założenia fundamentów pod nową budowlę.

Dopiero w 1859 roku za czasów Księdza Franciszka Gierasińskiego Kościół został ukończony. Budowniczym był Antoni Kurella, a ofiarodawcą wraz z parafianami był dziedzic hrabia Kołłątaj.

W 1879 roku staraniem Księdza Stanisława Pozobkiewicza przyozdobiono wnętrze Kościoła. Robotami i wypłaceniem robotników zajmował się ówczesny dziedzic Gabriel Lipski.

27.04.1922 roku Ksiądz Biskup sandomierski Paweł Kubicki konsekrował Kościół pod wezwaniem św. Michała. W dniu konsekracji Kościoła i ołtarza, dokonanej w obecności kilku tysięcy wiernych i kilku kapłanów była piękna pogoda. Proboszczem był wtedy Ksiądz Stanisław Domaszewski.

W 1925 roku parafię Grzymałków przyłączono dekretem Stolicy Apostolskiej do diecezji kieleckiej.

22-23.05.1928 roku Ksiądz Bp Augustyn Łosiński wizytował parafię. W swoim przemówieniu do wiernych zwrócił uwagę na szczupłość świątyni, dla obecnych potrzeb parafii.

W czasie następnej wizytacji w 1942 roku Ks. Bp Czesław Kaczmarek pisze: „Kościół wybudowany przed 100 laty z powodu małych rozmiarów staje się dziś czynnikiem odstraszającym wiernych od obowiązku uczęszczania na Mszę Świętą. Stąd najważniejszym zadaniem i obowiązkiem jest budowa nowego Kościoła.”

W 1952 roku – po przedstawieniu sprawy przez miejscowego proboszcza Ks. Jana  Strzeleckiego i po rozpatrzeniu sytuacji – zdecydowano budowę całkiem nowego Kościoła.

17.06.1956 roku z Zagości przybył do Grzymałkowa Ks. Piotr Barański. Pierwszą jego pracą był remont starej plebanii.

Do sporządzenia planów pod nowy Kościół został zaproszony profesor Politechniki Warszawskiej Tadeusz Broniewski i ostatecznie w 1958 roku projekt został zatwierdzony i oddany do realizacji parafii Grzymałków.

9.09.1958 roku w dzień po Narodzeniu NMP rozpoczęto budowę nowego Kościoła, którego poświęcenia dokonał 06.07.1969 roku Ks. Bp Ordynariusz Jan Jaroszewicz. Po ponad 20 latach od rozpoczęcia budowy 06.08.1979 roku Kościół pod wezwaniem Przemienienia Pańskiego został konsekrowany przez Ks. Bp Ordynariusza Jana Jaroszewicza.

Po 30 latach pracy i służby w Grzymałkowie – 26.04.1986 roku zmarł Ks. Kanonik Piotr Barański. Pogrzeb odbył się 28.04.1986 roku pod przewodnictwem Ks. Bp Ordynariusza Stanisława Szymeckiego. Ks. Kanonik Piotr Barański został pochowany przy Kościele.

Proboszczem po śmierci Ks. Kanonika Piotra Barańskiego został Ks. Jerzy Żmuda.

Kancelaria parafialna w Grzymałkowie

Grzymałków, ul. Kościelna 8b
26-080 Mniów

Czynna:
Poniedziałek: 7:30-8:30 i 17:00-18:00
Sobota: 7:30-8:30 i 17:00-18:00
tel. (41) 37 37 113

Proboszcz:
ks. Zbigniew Wajda
Wikariusz:
ks. Karol Klusek

Msze Święte:

NIEDZIELA:
8:00, 10:00, 12:00, 16:00
DNI POWSZEDNIE:
7:00
W OKRESIE LETNIM:
7:00, 18:00

Odpust:

Przemienienia Pańskiego:
6 sierpnia
św. Michała Archanioła:
29 września