ZESPÓŁ SZKÓŁ W GRZYMAŁKOWIE

Szkoła podstawowa w Grzymałkowie należy do tych placówek, która posiada niemal pełną dokumentację historyczną. Narodziny szkoły datuje się na rok 1925. Wtedy to dzięki wysiłkom rolnika Jana Marsa powołana została do życia szkoła. Początkowo lekcje dla 30 dzieci odbywały się w domu mieszkalnym Antoniego Cieślickiego. Z roku na rok liczba dzieci uczących się rosła. W roku 1928/1929 szkoła liczyła już cztery klasy i 186 uczniów.

Od 20 sierpnia 1933 roku szkoła stała się 7 klasową. Funkcję kierownika pełnił Jan Mikoda.

Jeszcze parę lat po wyzwoleniu grzymałkowskie dzieci nie miały swego lokum. Nauka odbywała się w wynajętych izbach u gospodarzy. Grzymałków otrzymał swój własny budynek szkolny w 1950 roku. Lekcje w nim odbywały się aż do 1974 roku, kiedy to oddano nowy budynek, w którym nauka trwa do dziś.

Ważną datą w historii grzymałkowskiej szkoły stał się 12 grudnia 1976 r. Tego dnia nastąpiło odsłonięcie Tablicy Pamiątkowej dla uczczenia nauczycielki Jadwigi Mikody - "Jadwiga Mikoda nauczycielka tutejszej szkoły w latach 1929 - 1943, uczestnik ruchu oporu, zasłużony pedagog tajnego nauczania. Aresztowana 25.V.1943 r. zginęła w Oświęcimiu ".

30 marca 2012 roku do użytku zostało oddane nowe skrzydło szkoły. Pozwoliło to na przydzielenie oddzielnych budynków dla gimnazjum i szkoły podstawowej.