KOMUNIKACJA

Grzymałków położony jest 27 km od Kielc i 23 km od Końskich. Komunikację z nimi zapewnia biegnąca w pobliżu droga krajowa nr 74. Przez Grzymałków przebiega droga powiatowa Stąporków - Ruda Strawczyńska (0450T), mająca duże znaczenie dla komunikacji, a natężenie ruchu na niej sugeruje zaliczenie jej do kategorii dróg wojewódzkich. Krzyżują się tu również drogi powiatowe Grzymałków - Kłucko (0470T) i Przyjmo – Smyków (0469T).

Połączenie z Kielcami zapewnia kilka linii BUS.

Rozkłady jazdy: